Bevtoft kirkegård

Graver: Mette Hansen, træffes i mandskabshuset ved Bevtoft Kirkegård, tirsdag-fredag bedst kl. 10.00-10.30. Tlf. 22 30 02 51, graver@bevtoft-kirke.dk

Gravermedhjælper: Anette Nissen


Kirkegårdsvedtægter

Se dem her

Gravsteder

Menighedsrådet er af provstiudvalget blevet pålagt nye takster for erhvervelse/fornyelse samt ren- og vedligeholdelse af gravsteder. Ligeledes er der nye priser for forårs- og sommerblomster samt granpyntning. Kirkeministeriet vil, at kirkegårdene bliver selvfinansierende, så der ikke skal bruges ligningsmidler til vedligeholdelsen.

Bevtoft kirkegård følger kirkegårdstaksterne for Haderslev Domprovsti, se her

Granpyntning

Med hensyn til granpyntning kan der fremover vælges mellem partiel 1, 2 eller 3. Dette gælder ikke allerede indgåede aftaler (de såkaldte legater). Bevtoft Kirkegårds granpyntning har tidligere været en partiel 1.