Du er her: 

Åben kirke

Mange nyder at gå ind og sætte sig i en kirke på ferier. Kirkerummet er et godt sted at være stille, samle tankerne og måske bede en bøn eller tænde et lys for nogen eller noget. Bevtoft kirke er tilgængelig for sognets beboere på samme måde. Kirken er som regel åben i dagtimerne og kommer man til en låst dør, er man velkommen til at henvende sig til kirkegårdspersonalet eller præsten.

Vi kan tænde et lys, for en vi tænker på

 

 

Bevtoft kirke har fået sin egen lysglobe. Den er lavet af Peter Heinsen i hans værksted på Krügersvej. Peter er med egne ord ikke kunstner men ”en gammel bonde”. Det er dog i sandhed et smukt kunstværk han har givet til Bevtoft kirke!

Lysgloben har plads til 25 fyrfadslys og kan bruges til lystænding. Man kan tænde et lys ved nadveren under gudstjenesten eller man kan gå op og tænde et lys før eller efter gudstjenesten. Også i hverdagene i dagtimerne er der mulighed for lystænding. Kirken som regel åben og ellers, så spørg gerne om at få låst op!

Vi kan tænde lys for en, vi tænker på og ønsker, Gud skal være nær og hjælpe, eller for en sag, vi har på hjerte. Vi kan også bare tænde et lys for os selv, fordi vi ved, at vi har brug for Guds nåde og hjælp.

Nogle har spurgt: Lystænding i kirken er det ikke noget katolsk noget? Jeg vil sige at det snarere er noget almen-menneskeligt. Lystænding er højtideligt, stemningsfuldt og rører noget dybt i os alle. Den første lysglobe blev opstillet i domkirken i Uppsala i Sverige i 1968 ved Kirkernes Verdensråds generalforsamling. Den er rund som jordkloden og minder os om, at kirken er et verdensomspændende fællesskab af både lutheranere, katolikker og alle de andre.

Lysgloben i Bevtoft består også af breddegrader og længdegrader. På et søkort eller i en gps i bilen danner de tilsammen koordinater, som vi bruger til at navigere efter og finde vej med.

Nederst midt i lysgloben er der et lys, som symboliserer Jesus. Jesus sagde: ”Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys.” Gud sendte sin søn Jesus Kristus til vores verden for at vi skulle navigere efter lyset i ham og finde vejen til sig.

Jesus sagde også: ”I kan blive lysets børn.” Når lyset i midten af globen symboliserer Jesus, så er vi de små lys samlet omkring ham. De små lys lyser udad i rummet og leder øjnene ind til lyset i midten.

På samme måde skal vi viderebringe lys-budskabet om Jesus til alle mennesker. Det gør vi, når vi er lys for hinanden med et smil, et lyttende øre, et opmuntrende ord eller hænder, som er villige til at hjælpe.