Nyt fra menighedsrådet

30.08.2018

Der har været afholdt provstesyn i præstegården og kirken i maj måned,

provsten og bygningskonsulent var godt tilfreds med det de så.

Der blev besluttet at havedøren i præstegården skulle repareres, og at

hoveddøren skal fornyes i løbet af efteråret.

I præstegårdshaven er der blevet fældet nogle træer, et kastanjetræ

der var ved at rådne, og nogle bøgetræer som stod for tæt.

Ved kirken skulle nogle lynafledere, som ikke bruges mere, fjernes.

På graverhuset og muren omkring grenpladsen er der blevet repareret

fuger, og rygningen på graverhuset skal lægges om da den er løs.

Der er kommet svar fra Kongelig Bygningsinspektør og Kirkegårdskonsulent

vedrørende vores tegninger til Våbenhuset. Der skal en mere

udførlig beskrivelse af materialer blandt andet om isolering, opvarmning

af huset m. m. Indgangsparti er de ikke helt tilfreds med endnu, vi

arbejder videre på sagen og håber på mere nyt til orienteringsmødet

i efteråret.

Del dette:


Særlige begivenheder

Ingen begivenheder fundet.