Fyldt af ydmyghed og sorg

30.08.2018

Niels Møller Jessen fra Strandelhjørn er gift med Anne. Han er far til tre

og har to børnebørn på vej til efteråret. Niels er tidligere menighedsrådsformand

i Bevtoft sogn og arbejder nu som kirketjener i Vejen kirke.

Danmarks historie er en stor interesse for Niels og det gælder især

1. verdenskrig, hvor nogle af Niels’ familiemedlemmer deltog. Anne

og han har på et tidspunkt været en tur i Nordfrankrig og Belgien for

at se de krigshistoriske steder.

Hvem på tavlen over faldne i 1. verdenskrig er du i familie med?

Jørgen Lorenzen Møller under faldne fra Strandelhjørn var min bedstefars

bror, og de andre Møllere på tavlen var fætre. Jørgen købte Elmegård

i 1909 og drev den sammen med sin far og brødre. I 1915 blev

han indkaldt til fronten ved Ypres i Flandern. Han faldt den 14/12-15.

Hvad ved du om deres medvirken i 1. verdenskrig?

Jørgen begravedes på byen Werevik’s kirkegård ifølge hans mindeblad

på landsarkivet. Vi har et billede af et trækors bærende hans navn.

Senere flyttedes han til en af de fire store tyske kirkegårde ved navn

Menenwald.

Hvordan var det for dig at besøge de krigshistoriske steder?

For år tilbage besøgte vi Verdun og startede en søgen efter, hvor brødrene

Møller havde deltaget i krigen. I foråret fandt vi så på den tyske

kirkegård en sten liggende i græsset med Jørgen Möller med rigtig

dødsdato. Vi blev fyldt af ydmyghed og sorg over så mange unge

mænds død i en meningsløs kamp om magt, 47864 tyskere på denne

ene kirkegård. Hans bror, altså min bedstefar blev såret i slaget ved

Somme. Vi besøgte også det sted, hvor han blev alvorligt såret.

Hvilken betydning har deres medvirken haft for din familie?

Betydningen for os som familie, kommer mest til udtryk gennem min

bedstefar som overlevede men med en mens-grad på 66%, hvilket

også medførte hans alt for tidlige død. Han lagde stor vægt på sit danske

sindelag og at det ikke var hans sag han havde kæmpet for. Han

ønskede at vende hjem til sit elskede landbrug og Strandelhjørn, hvor

han plantede en blodbøg udfor stuehuset på sydsiden i haven - her

bor en dansker. Troen spillede en stor rolle i hans hjem og det blev

ført videre over i mit barndomshjem. Vi forsøger at holde fast i disse

værdier på Elmegård.

Del dette:


Særlige begivenheder

BegivenhedDato

Gudstjeneste

En festlig byfestgudstjeneste, hvor vi vil synge og lytte til dejlige sange og …

1. jun 09:00
10:00
1. jun 09:00 -
10:00

Gudstjeneste

Børnevenlig gudstjeneste i Bevtoft kirke. Alle de børn, der i 2012 blev døbt i …

23. jun 10:30
11:30
23. jun 10:30 -
11:30