Nyt fra menighedsrådet

28.02.2017

Det ”nye” menighedsråd er kommet godt i gang med de forskellige opgaver der er i forbindelse med kirke og kirkegård. I denne sammenhæng er det godt at vi har to garvede medlemmer i rådet, som kan vejlede os nye ”rødder”.

Tak til alle jer der var med til Borgermødet i Forsamlingshuset – om grunden Krügersvej 44. Tak for de mange forslag der kom frem den aften. Det næste der skal ske er, at vi skal have et møde med kommunen om, hvad der skal være på grunden, og hvad vi har mulighed for at lave der. Kirkegårdsdiget vil blive repareret i løbet af sommeren/ efteråret. Det skal behandles i stiftet, som skal bevilge penge til istandsættelse.

Vedr. Våbenhuset havde vi et møde med provst Torben Juul Andersen og Helge Jacobsen (formand for provstiudvalg). De ville gerne høre om, hvad vi ville bruge et nyt og større våbenhus til. Det de lovede os var, at vi ikke skal reparere på det hus vi har nu. Vores ønske bliver behandlet på et møde i maj, hvor også diget ved bagergrunden skal drøftes. Forhåbentlig bliver der bevilget penge til istandsættelsen.

Det er nu snart 5 år siden der blev lagt nyt tag på Kirken. Vi skal derfor holde byggesyn på taget for at udbedre evt. skader/ fejl, som er med i garantiordningen.  Vedr. personale ved kirken, har vi ansat Solveig Gerth som gravermedhjælper fra 1/3 og året ud.

Erling Due Pedersen, Formand for Bevtoft menighedsråd

Del dette:


Særlige begivenheder

Ingen begivenheder fundet.