En æra er forbi

06.12.2016

En æra i Bevtoft kirkes historie er forbi nu, hvor 4 medlemmer træder ud af menighedsrådet. Sognepræst Peter Heini Glistrup har bedt dem fortælle, hvad det har betydet for dem hver især at være med.

 

Norma Topbjerg:

”Det bedste for mig har været at MR har haft et fælles ønske om at gøre en forskel for vort sogn og kirke - i form af nye tiltag og fremtidsplaner - og ved at tage hensyn til det eksisterende. Vi har haft et utroligt godt samarbejde i MR i de 8 år jeg har været med. For mit vedkommende har jeg mødt en masse mennesker i forskellige sammenhænge. Som kirkeværge er man i tæt kontakt med såvel de ansatte som de pårørende. Det har været givende for mig at tale med de pårørende, når der skulle laves aftaler om gravsteder m.m. Det har givet mig indsigt og viden om, at kirken betyder meget for de efterladte. Det har også været spændende at være med i de store beslutninger, vi har skullet træffe: Ansættelse af ny præst, ny biskop, indførslen af edb, nyt tag på kirken, nyt handicaptoilet, startet julehjælp og besøgstjeneste, snakket genbrugsbutik og meget mere. Jeg har været meget glad for de 8 år i MR og takker alle dem, som jeg har mødt og arbejdet sammen med!”

 

Helle Langhede Olsen:

”Jeg har glædet mig over min tid i MR og vil varmt anbefale det til andre. Det har givet mig en indsigt i hvordan kirkelivet fungerer; og også meget om hvordan økonomien forvaltes til gavn for kirken som virksomhed og som arbejdsplads for vore ansatte. Samarbejdet i MR har været dejligt og vi har haft mange spændende udfordringer. Det mest spændende var da vi skulle vælge en ny præst - og en ny biskop. Begge dele lykkedes jo rigtig godt. J Vi har truffet mange vigtige og spændende beslutninger omkring kirken og præstegården, fx nyt kirketag og andre vedligeholdelsesopgaver. Personligt har jeg glædet mig over at vi kunne samle så mange penge ind, så det har været muligt at give julehjælp til især værdigt trængende børnefamilier i Bevtoft sogn. Det har været dejligt at støtte op om vores dygtige præst og at være med til at indføre nye tiltag for menigheden. Vi har et godt fælleskab i Bevtoft Kirke og det har vi i MR nydt godt af - og derved mærket stor opbakning til alle vores aktiviteter. Håber den store opbakning også må følge det nye MR!”

 

Ole Stidsborg Christensen:

”Jeg blev valgt som kasserer i MR – et job som jeg mente at kunne bestride. Systemet var dog så særegent, at jeg fik lavet en aftale om at dele opgaven med regnskabsfører i Nustrup, Thomas Kryger. Jeg fik mig selv involveret i byggeudvalget og var med til at gennemføre projektet omkring nyt kirketag og vedligeholdelse af præstegården. Vi blev opfordret til at søge samarbejde med andre MR. Det førte til, at jeg fik MR i Bevtoft med på at invitere de omliggende MR til en kop kaffe og en snak om et eventuelt samarbejde. Alle takkede ja! På mødet blev der etableret en arbejdsgruppe, der skulle arbejde videre med at afdække behov og lyst til at samarbejde. Det har nu resulteret i, at fire MR i fællesskab har ansat en regnskabsfører, der sammen med de valgte kasserere skal stå for at holde orden i økonomien. Jeg er svært tilfreds med at mit initiativ lykkedes, og ønsker nu det nye MR al mulig held med at udvikle samarbejdet yderligere!”

 

Niels Møller Jessen:

Sognet, menighedsliv og kirken - og det at træffe beslutninger til gavn for samme, er ting der interesserer mig. Derfor gik jeg ind i Menighedsrådet for otte år siden. Nu er tiden så nået dertil, at jeg har valgt at forlade arbejdet igen. Derfor vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige tak til de øvrige menighedsrådsmedlemmer for alt hvad vi har delt i årene og tak for jeres måde at være på og for godt samarbejde. Til det nye menighedsråd vil jeg gerne ønske jer til lykke med valget. Jeg ønsker jer samtidig alt godt for den nye spændende periode der venter fra år 2016-2020. Må det blive til glæde og gavn for mange i vort sogn.

Del dette:


Særlige begivenheder

Ingen begivenheder fundet.