Det endte med et fredsvalg

06.12.2016

Menighedsrådsvalget i Bevtoft endte med et aftalevalg. Der kom kun 1 liste, fælles for alle kandidater. Det betyder at vi ikke skal til stemmeurnerne og at det nye menighedsråd kan tiltræde første søndag i advent. Personligt er jeg rigtigt glad for den sammensætning menighedsrådet fik. Alle har udtrykt ønske om at fortsætte det gode arbejde i samme retning som hidtil. Der er både erfarne kræfter til at føre det gode arbejde videre og nye ansigter, som bringer nye synsvinkler og kompetencer. Der kom også nogle gode suppleanter på listen, hvilket også er vigtigt. Der har i en del sogne ikke været nok kandidater til menighedsrådene. Derfor har vi god grund til stor taknemlighed for alle dem, der var/er villige til at bruge tid og evner i menighedsrådet. Det er et stort arbejde og et vigtigt ansvar, de har påtaget sig. Lad os huske at udtrykke vores taknemlighed og anerkendelse af deres indsats til gavn for alle i sognet!

I en verden hvor meget centraliseres, er det skønt, at der i kirken kan være et lokalt demokrati og en ledelse som brænder netop for Bevtoft sogn. Menighedsrådet har ansvar for at økonomi og personaleledelse mm sker efter alle gældende regler og love. Det er ikke ukompliceret. Derfor har menighedsrådet fortløbende arbejdet med at finde måder at gøre brug af professionel rådgivning og styring af de tungeste opgaver. Det er nødvendigt at lette arbejdsbyrderne og samtidig finde en balance, hvor vi fastholder et lokalt funderet kirkeliv, som er tilpasset behovene og mulighederne her i sognet.

Når man indtræder som valgt medlem af et menighedsråd, skal man underskrive menighedsrådsløftet. Det lyder sådan her: ”Undertegnede erklærer herved på ære og samvittighed at ville udføre det mig betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så at den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst.” Løftet er udgangspunktet for arbejdet, og det kaldes et ”betroet hverv”. Menighedsrådet sidder som betroede repræsentanter for sognets beboere. I formuleringen ligger også en dybere tanke om menighedsrådet har fået betroet opgaven af Gud.

Menighedsrådets formål er i følge løftet at sørge for gode vilkår for menighedens liv og vækst. Ordet ”menighed” kan forstås som dem, der er med til en gudstjeneste en given søndag. Men ”menigheden” er også alle sognets medlemmer af folkekirken. Det er derfor en vigtig opgave for menighedsrådet at tænke hvordan kirken kan nå ud i sognet. Hvordan kan flere i sognet komme til at få glæde af kirkens tilbud? Hvad skal der være på programmet i kirken i fremtiden og hvordan kan vi gøre kirken tilgængelig og attraktiv? 

Menighedsråd, ansatte og jeg som præst arbejder sammen om det at udvikle kirkens liv, men vi har også brug for ideer fra alle jer, som bor i sognet. Jeg vil opfordre til, at vi sammen hjælper det nye menighedsråd godt på vej ved at give respons - især positiv, men også ideer til forandring og udvikling!

Sognepræst Peter Heini Glistrup

Del dette:


Særlige begivenheder

Ingen begivenheder fundet.