Nyt fra menighedsrådet

08.09.2016

Tiden flyver af sted og den 1.eptember 2016 er der hele tre af vore ansatte der har været ved kirken i ti år. Mette blev ansat som graver, Solveig igen, efter en afbrydelse, som medhjælper - og Dorte som ny kirkesanger. De tre har valgt at markere det fælles jubilæum ved at det er dem, der giver kirkekaffe til menigheden Søndag den 25/9, efter Gudstjenesten. Fra MR skal lyde en tak for indsatsen i de ti år.

Vi har jo som bekendt erhvervet den gamle bagerbuk med henblik på nedrivning, men i skrivende stund er projektet ikke nået meget videre, idet det er kommunen der står for den endelige godkendelse af pris og tidspunkt for nedrivningen, som foregår via licitation og en, ikke af os kendt, nedrivelsesrækkefølge i hele kommunen.

Vi har til gengæld taget hul på debatten om våbenhuset. Der er sket alvorlige skader på det, som kræver ret store vedligeholdelsesudgifter. Derfor opstod tankerne om evt. at bygge et helt nyt og mere tidssvarende hus - med mulighed for flere funktioner.

Vi har haft besøg af de øverste konsulenter i systemet; og de var, lidt overraskende for MR, meget enige med os i ønsket om t skabe et helt nyt våbenhus. Derfor har vi bedt arkitekt Jørn Bork Jensen om at slå nogle streger ud fra vore og hans egne tanker. Drømmen om at lade dagslys falde ned langs kirkemuren, og derved give frit syn på vores smukke dørparti med søjlerne omkring, blev bakket op af alle eksperter.

Ved at flytte huset ca. 1,2 m. væk fra selve kirkemuren, så huset kun rører kirken med en glasgang - og så opføre det nye våbenhus som et selvstændigt, fritliggende hus, med samme tagkonstruktion som kirken, med kviste mod kirken og ned mod Krügersvej, samt glas i begge kvistpartier - vil man få et helt frit syn igennem huset udefra og direkte på døren ind til kirken, som står oplyst i dagslys.

Skitsen er sendt videre til provstiudvalget - og det er da med en vis spænding vi imødeser deres kommentarer.

Tegningen siger at huset indvendigt bliver ca. 28 m2, så der bliver plads til kirkekaffe, dåbsforældre, omklædning, minikonfirmander mm. Vi synes selv at vi i fællesskab har fundet en meget smuk og funktionel løsning på opgaven, men nu må vi se hvor det hele ender.

Så nærmer tiden sig for valget til menighedsrådet, og alle sejl sættes ind på at informere og gøre jer interesseret i at stille op eller i hvert fald gøre jeres indflydelse gældende. Derfor Hjertelig velkommen til INFO- g opstillingsmøde den 13.september kl. 19.00 i forsamlingshuset.

Menighedsrådsformand Niels Møller Jessen

 

 

Del dette:


Særlige begivenheder

Ingen begivenheder fundet.