Menighedsrådsvalget

22.08.2016

De 13/9 kl. 19.00 er der i Bevtoft forsamlingshus orienterings- og opstillingsmøde til menighedsrådsvalget.

Jeg ved lige nu, at 4 medlemmer af det nuværende menighedsråd fratræder. Det er Niels Møller Jessen, Helle Langhede Olsen, Kristian Gabelgaard og mig selv, Ole Stidsborg.

Der skal således vælges 4 nye personer til menighedsrådet.

Menighedsrådet i Bevtoft tæller 6 medlemmer. Udover de 6 medemmer, skal der også vælges 2-3 stedfortrædere (suppleanter), som skrives på kandidatlisten.

Mødet består af 2 dele.

Del 1 er orienteringsmøde, hvor menighedsrådet redegør for dets arbejde i den forløbne 4 års periode - og for kommende opgaver.

Derudover gennemgås reglerne for opstilling af kandidater. 

Herefter overgår mødet til del 2, som er opstillingsmødet. Her skal de fremmødte se, om de kan danne en fælles kandidatliste. Det er frivilligt, om man ønsker at deltage i opstillingsmødet, eller man vil sammensætte sin egen kandidatliste.

Dagsorden til menighedsrådsvalget 2016:

1.  Velkomst

2.  Valg af dirigent (vb)

Del 1: Orienteringsmøde

3.  Menighedsrådets opgaver og kompetencer (mr)

4.  Redegørelse for menighedsrådets arbejde siden sidste valg (mr)

5.  Redegørelse for kommende opgaver for menighedsrådet (mr)

6.  Redegørelse for reglerne for opstilling af kandidatlister og afvikling af valget (vb)

 

Del 2: Opstilingsmøde 

7.  Valg af stemmetællere (dir)

8.  Opstilling af kandidater til menighedsrådet (dir) a) Navneforslag, b) Præsentation af kandidater til menighedsrådet, c) Debat og mulighed for spørgsmål til kandidaterne, d) afstemning

9.  Meddelelse af stemmeresultat (dir)

10. Valg af stillere (mindst 5, højst 15) (dir)

11. Aftale mellem kandidater og stillere om supplering af kandidatlisten

12. Eventuelt (dir eller b)

Forkortelser: vb=valbestyrelsen, mr=menighedsrådet, dir=dirigent

Du kan stille op som kandidat, hvis du:

  • er 18 år på valgdagen (den 8/11 2016)
  • er medlem af folkekirken
  • har dansk indfødsret eller fast bopæl i riget - uafbrudt et år forud for valgdagen
  • har bopæl i sognet (eller er sognebåndsløser eller indenpastoratsflytter og har flyttet dine parlamentariske rettigheder)
  • er flyttet til et flersognspastorat, og har flyttet dine parlamentariske rettigheder.

Jeg håber vi ses den 13.september 2016 til opstillingsmøde og valg.

Det er ikke ligegyldigt, hvem der vælges til Bevtoft Menighedsråd.

Ole Stidsborg Christensen, formand for valgbestyrelsen

 

 

Del dette:


Særlige begivenheder

BegivenhedDato

Jazz-gudstjeneste

Jazzgudstjeneste Denne gang er det orkesteret CNS Quartet fra Herlev ved København, …

31. mar 14:00
15:00
31. mar 14:00 -
15:00

Palmesøndag

Minikonfirmanderne deltager med et lille påskespil.    

14. apr 10:30
11:30
14. apr 10:30 -
11:30