Jeg kan bedst lide mangfoldigheden i arbejdet

01.07.2016

Til efteråret er der valg til menighedsrådet. Menighedsrådsformand Niels Møller Jessen fortæller her om hvordan det har været for ham at være med.”Jeg har siddet i Bevtoft Menighedsråd (MR)i otte år og alle årene som formand:

"Jeg stillede op til menighedsrådet på opfordring fra Den kirkelige fællesliste; men den egentlige grund er, at jeg interesserer mig for kirkeliv og tro.

Det er vigtigt at stille op og deltage, for det er efter min mening kun ved at deltage aktivt, at man opretholder retten til at kritisere og ønske ændringer. MR valg er et demokratisk valg og os der sidder i denne periode kan alle med rette sige, at vi er valgt til opgaven, da der var valg for otte år siden, og vi alle blev valgt dengang.

At sidde med, giver mig muligheden for at være med til at påvirke linjen i hele menighedsrådsarbejdet. Jeg kan aktivt forsøge at præge arbejdet med min holdning til det at være kirke i tiden. Vi har haft en meget bred vifte af opgaver i den tid jeg har været med. Pastoratet havde netop sagt farvel til Tirslund sogn men der fulgte lige en bodeling med i kølvandet som blev noget af det første vi skulle forholde os til. Økonomi har fyldt rigtigt meget da vi har gået fra at være presset helt i bund likviditetsmæssigt, til i dag at have en sund og nødvendig likviditet, så der altid er til tre måneders løn til de ansatte. Vi har ændret projekter og lavet nye, revet forpagterboligen ned, solgt jord til et regnvandsbassin. Vi har ændret præstegårdshaven, lavet nyt køkken, lagt nyt tag på kirken, snakket sognehus og senest har vi købt den gamle bagerbutik, med nedrivning for øje. 

På den indre side, altså den med kirkelivet og menigheden, fik vi den opgave at kalde en ny præst til sognet. En opgave som fyldte rigtigt meget i en lang periode, og medførte samtaler og mødet med mange ansøgere. Den endelige udvælgelse har indfriet de ønsker og mål som vi som MR havde for øje, nemlig at kalde en præst som ønskede at være præst for hele sognet.

Ud over det har vi også valgt ny Biskop i perioden og her på falderebet skal vi også have en ny provst. Undervejs blev stillingen som præst i Bevtoft ændret til en ca. 65%-stilling, men er nu igen blevet ændret så vi i dag hedder Bevtoft og Skrydstrup pastorat, med en præst på fuld tid.

Jeg kan bedst lide mangfoldigheden i arbejdet. Der er altid et eller andet der skal arbejdes med eller ting der kan ændres og gøres anderledes. Medlemmernes ve og vel: kan de se meningen med kirken og finder de glæde ved at komme der. Jeg kan bedst lide, at det er et enigt MR der træffer beslutningerne. Dette kan ikke altid være lade sig gøre, men har været tilstræbt i hele perioden.


Har du lyst til at være med til at udvikle kirkelivet i Bevtoft sogn? 

• Betyder menigheden noget for dig?

• Kan du klare at ting ikke altid sker samme dag som ideerne fødes, og at økonomi er en del af arbejdet, lige såvel som det at være arbejdsgiver? 

• Tænker du i muligheder frem for begrænsninger? 

• Kan du lide at være en del af en demokratisk proces, hvor alle skal høres men flertallet i sidste ende bestemmer? - så skal du stille op og gøre din indflydelse gældende.”

Del dette:


Særlige begivenheder

BegivenhedDato

Jazz-gudstjeneste

Jazzgudstjeneste Denne gang er det orkesteret CNS Quartet fra Herlev ved København, …

31. mar 14:00
15:00
31. mar 14:00 -
15:00

Palmesøndag

Minikonfirmanderne deltager med et lille påskespil.    

14. apr 10:30
11:30
14. apr 10:30 -
11:30