Nyt fra Menighedsrådet, februar 2016

24.11.2015
Af: Menighedsrådsformand Niels Møller Jessen

Siden Gelsåen blev lagt tilbage i sine gamle slyngninger har hele området mellem Bevtoft Møllegård og Diagonalvejen ændret udseende. Tidligere gik der mange kreaturer og heste samt præstens får langs åen. Nu er engene for en stor dels vedkommende delvis ubrugelige for færdsel af større dyr - og derfor gror de mere eller mindre til i vildnis. Bevtoft Pastorat er ejer af en stor del af disse enge, og i dag går der heller ikke længere dyr her, ej heller præstens får.

Som det sidste har kreaturerne også forladt engen mellem kirken og Rosenvænget. Vi modtager heller ikke længere EU-tilskud til arealerne, så vi betragter os i menighedsrådet lidt som frie til at anvende dem til nye formål. Den øverste firkant er rimelig høj og dyrkbar - eller stabil nok til en form for færdsel. Fra forskellige sider opfordres der til, at kirkelige arealer finder nye anvendelsesformer til glæde for flere - eller omlægning til økologisk driftsform som et minimum.

Seneste forpagter har drevet det økologisk, men nu er dyrene væk og hvad så?

Har skolen brug for en køkkenhave til natur- og teknikforsøg, eller en grøn P-plads til de store dage, sammen med kirken?

Skal vi forskønne arealet med vilde blomster, lave en bypark, by-forskønnelse, alternativ sport, eller skal vi bruge arealet til hundelufter-område?

Man siger altid at kun fantasien sætter grænser, men det er jo en sandhed med modifikationer. For selvfølgelig bliver det i sidste ende  penge der er afgørende for, hvad stykket /stykkerne skal/kan bruges til.

Menighedsrådet vil hermed gerne starte en åben debat med jer om, hvad der kunne ske på arealet mellem kirken og Rosenvænget. Der er en fredning omkring frit indsyn til kirken, så et Pariserhjul eller andre tårne af en vis højde, vil nok ikke gå igennem fredningsnævnet.

Senere på året skal der afholdes valg til Menighedsråd, og i Bevtoft har vi ligesom de fleste andre sogne sagt ja til at afholde et såkaldt fælles informationsmøde på den samme aften - nemlig den 13.september 2016. Ved at holde mødet på samme aften, bliver vi en del af en samlet infopakke som indeholder reklamer, plakater, annoncer i ugeblade i området mm.

Der er, som oplæg, lagt op til at man samme aften vil kunne opstille en ny liste over det kommende menighedsråd. Det som vi oftest kalder et fredsvalg.

Menighedsrådet har som udgangspunkt den holdning, at der intet forkert vil være i at tage et egentlig valg igen - mellem flere grupper af opstillede kandidater. På den måde udnyttes de demokratiske muligheder for at andre kommer til orde og med i spillet om pladserne i rådet, som stadig forventes at være seks valgte medlemmer for den næste fireårigs periode.

Tænk over det! men mød gerne som minimum op den 13.september og deltag i mødet, så sæt det i kalenderen nu.

Menighedsrådsformand Niels Møller Jessen

Del dette:


Særlige begivenheder

BegivenhedDato

Jazz-gudstjeneste

Jazzgudstjeneste Denne gang er det orkesteret CNS Quartet fra Herlev ved København, …

31. mar 14:00
15:00
31. mar 14:00 -
15:00

Palmesøndag

Minikonfirmanderne deltager med et lille påskespil.    

14. apr 10:30
11:30
14. apr 10:30 -
11:30