Du er her: 

Vi er godt i gang i Bevtoft sogn

Af: Sognepræst Peter Heini Glistrup

Menighedsrådet havde til årets menighedsmøde inviteret domprovst Kim Eriksen til at tale om kirkens ”diakoni”. Der er nemlig i øjeblikket fokus på ”diakoni” i folkekirken. Ordet er fra Bibelen og betyder hjælpetjeneste. Det har i hele kirkens historie været naturligt, at Jesu budskab om kærlighed udmøntede sig i konkrete tiltag til hjælp for mennesker med behov. Kirken har drevet hospitaler, plejehjem, fattiggårde og meget andet. Men i takt med udviklingen af velfærdsstaten, har kirken overladt det meste af hjælpearbejdet til andre institutioner i samfundet. Kirken har dog stadig ansvar for at hjælpe mennesker, og det er der brug for i dagens Danmark. Kirken kan være et centrum for en hjælpetjeneste, der er baseret på frivillighed og som supplerer de øvrige tilbud. Det gælder ikke mindst alt det, som ingen økonomisk ydelse kan dække: behovet for fællesskab og livsindhold samt følelsen af at være værdsat af andre.

Vi er godt i gang i Bevtoft sogn: Vi har de seneste år kunnet give julehjælp financieret af gaver fra sognets beboere. Vi har et tilbud om at formidle kontakt til en besøgsven, hvis man ønsker at få besøg lidt oftere. Vi er i øjeblikket i gang med at starte en genbrugsbutik og har i den forbindelse etableret en såkaldt ”menighedspleje”. Forhåbentlig kommer genbrugsbutikken til at give et overskud, hvoraf en del går til ”menighedsplejen” og kan bruges til hjælp og gavn for mennesker i Bevtoft sogn. Der er derfor brug for at vi sammen er på udkig efter hvor behovene er og handler på dem. Jeg glæder mig til at se hvad der vokser frem i årene, som kommer!

Del dette: