Du er her: 

Ny struktur for kirkelivet i Bevtoft, Skrydstrup og Nustrup sogne

Af: Marianne Christiansen, Biskop over Haderslev Stift

Siden 2012 har Skrydstrup og Nustrup været et fælles pastorat med Christian Munch som sognepræst, og bistand fra sognepræsten i Bevtoft, Peter Heini Glistrup. Det har dog vist sig at denne model ikke har fungeret som ønsket. Efter grundige drøftelser og overvejelser – menighedsråd og præster imellem, er der truffet den beslutning, at Skrydstrup og Bevtoft bliver et fælles pastorat fra 1. september 2015. Pastoratet vil have Peter Heini Glistrup som sognepræst i begge sogne. Nustrup bliver et selvstændigt pastorat, som dog på mange områder forventes at samarbejde med Skrydstrup og Bevtoft sogne – f.eks. om ansættelser og om koordinering af gudstjenester og begivenheder. Alle tre sogne er naturligvis fortsat selvstændige sogne med egne menighedsråd. Jeg håber, at pastoratsændringen vil give gode vilkår for både for sognemenighederne, menighedsrådene, præsterne og de ansatte!

Del dette: