Du er her: 

Nyt fra menighedsrådet, maj 2015

Af: Menighedsrådsformand Niels Møller Jessen

Sommeren er over os, skønt der i skrivende stund ikke er meget sommer over vejret. Højtiderne i kirkeåret er forbi, ligeså årets konfirmation og der følger nu nogle rolige måneder på mange områder. Tiden bliver brugt på andre sysler end det at gå i kirke. Hvert år kan vi på tællingerne se, at sommer søndagene er nogle af de dårligst besøgte i vores kirke. Dette skyldes jo nok ikke nødvendigvis en mangel på lyst til, at opsøge kirkens tilbud men mere det, at vi alle tænker på ferie og anderledes oplevelser. Livet leves i fulde drag i det fri og under fremmede himmelstrøg i sommer månederne. Vi har derfor også i år valgt helt, at holde lukket i kirken i en uge og derfor også uden gudstjeneste søndag. Det at holde lukke dage i kirken er ikke et udtryk for, at vi ønsker at udelukke sognebørn for muligheden for, at komme i kirke men er mere af praktiske og økonomiske grunde. Ved helt, at lukke ned en søndag holder vort faste personale fri og afvikler derved enkelte af de friweekender og ferier som er til rådighed hen over et år. Ved, at alle faste medarbejdere holder fri samtidig sikrer vi, at kirkegængerne tiere vil opleve, at alle faste er på arbejde samtidig. I menighedsrådet mener vi, at det skaber de bedste muligheder for samarbejde og trivsel for de ansatte og tryghed ved kirkegængerne. Besparelsen følger med ved, at vi ikke på skift skal indkalde afløsere for de enkelte ansatte og der kan spares på opvarmningen i kirken, som i vinterhalvåret er en ikke ubetydelig udgift. Menighedsrådet ønsker, at holde fast i de nuværende fri søndage men har ikke umiddelbart planer om, at lukke ned yderligere gange i løbet af året. Menighedsrådet er i gang med at se på budgettet for det sidste år i nuværende råds virke, nemlig 2016. Den økonomiske situation i Danmark gør, at der også i fremtiden vil blive færre penge, at drive kirke for i Bevtoft sogn, da intet tyder på, at kirkeskatte grundlaget stiger i de kommende år. Menighedsrådet vil også i 2016 forsøge at få mest muligt ud af de midler vi har, til gavn for kirke livet men stadig også så de fleste synes at kirke, kirke- og præstegård er i en velholdt stand. I præstegården er der her i foråret afsluttet en renovering af køkkenet med nyt inventar, maling og nye lamper, som en del af en nødvendig og løbende vedligeholdelse af boligen. God sommer til alle!

 

 

Del dette: