Du er her: 

Mange gode naboskaber

Af: Sognepræst Peter Heini Glistrup

Nu åbner købmanden snart! Hvor har jeg savnet køledisken, hvor man lige kan få en snak – og opslagstavlen til at hænge plakater op på. Jeg glæder mig rigtigt meget! Det har været en stor opgave og udvalgets indsats fantastisk. Mange borgere har købt anparter, så det er fællesskabet i Bevtoft sogn, der har gjort det muligt, at købmanden åbner. I fællesskab formår vi meget. Derfor er det så vigtigt, at vi værner om det gode lokal-fællesskab i Bevtoft sogn.

Hvad der er vigtigt at arbejde for, det prægede også de sidste samtaler, Jesus havde med sine disciple inden himmelfarten. Han overgav dem den opgave, at de skulle fortsætte hans arbejde på jorden: At videregive budskabet om Guds kærlighed og tage sig af de syge, ja hjælpe ethvert menneske i nød. Det var en stor opgave, men de skulle gøre det i fællesskab.

Den opgave er givet videre til os i 2015 også i Bevtoft sogn. Vi skal først og fremmest give børnene mulighed for at må vokse op med et godt kendskab til den kristne tro og føle sig hjemme i kirken. Det er muligt, fordi Bevtoft sogn er en tryg og god verden at vokse op i.

Men også mellem os voksne, er der vigtige opgaver. Vi skal i fællesskab have omsorg for dem som har brug for hjælp: dem som bliver ramt af sygdom, arbejdsløshed, dem som kæmper med ensomhed. Det sker ikke mindst i de mange gode naboskaber. Jeg hører ofte ved begravelser om, hvor meget naboernes hjælp og omsorg har betydet.

Der er hele tiden brug for at vi ser udad. Nye borgere kommer til sognet og vi skal fortsat være åbne for at tage imod og invitere dem ind i fællesskaberne i sognet. Det gælder også de nye borgere fra andre lande som kommer hertil. For at understrege dette, valgte vi i Bevtoft kirke Pinsedag, at der ved gudstjenesten blev læst højt fra Bibelen på mange forskellige sprog, fx arabisk, litauisk, estisk, polsk og hollandsk. Gudstjenesten blev derved til en festlig fejring af, at vi i Bevtoft sogn kommer fra mange forskellige lande og taler forskellige sprog. Det er en rigdom og glæde!

Del dette: