Du er her: 

Det er egentlig u-troligt

Af: Sognepræst Peter Heini Glistrup
Der har den seneste tid været en livlig debat i medierne om en spørgeskema-undersøgelse lavet af Jyllands-posten. I den havde en håndfuld præster krydset af, at de ikke tror på, at Jesus opstod fra graven påskemorgen fysisk.

Opstandelsen er uløseligt forbundet til troen på et evigt liv. Og en af præsterne bekendte da også, at det for ham var en ”nødløgn” at sige ved en begravelse, at vi skal møde vore kære igen. Dette er selvfølgelig kontroversielt, fordi Jesu opstandelse og det evige liv er så centralt i den kristne tro. Mange har ment at denne præst burde fyres. Han har nu fået 6 måneders studieorlov, tid til at tænke sig om.

Selve sagen er på en måde logisk nok: Et menneske, som er druknet, kan normalt genoplives inden for en time. De fleste organer er ubrugelige til donation efter 8 timer. Jesus var ifølge Bibelen død i mindst 33 timer. Det er egentlig u-troligt, at han skulle være opstået fra døden. Den slags overvejelser er dog for mig irrelevante. Opstandelsen er et under gjort af Gud, som ikke er bundet af de fysiske love.

Biskop Marianne Christiansen har givet sin mening om spørgsmålet til kende og skriver netop: ”Mon ikke alt det synliges og usynliges skaber har muligheder og veje til at skabe opstandelse, som overgår vores forstand?  Det vil jeg sandelig meget håbe, for hvis det skal begrænses til, hvad vi vil acceptere som ”fysisk”, altså noget vi forstår med vores kuglerammer og vinkelmålere, så går vi glip af langt det meste af både den synlige og usynlige virkelighed.”

Den usynlige virkelighed ser vi kun med troens øjne, og troen vil aldrig være fri for tvivl. Der er ikke noget mærkeligt i at tvivle på Jesu opstandelse og det evige liv. Men jeg opfatter tvivlen i mit eget hjerte som menneskelig svaghed. Jeg ønsker at tro, men har brug for at blive styrket i troen. Det står jeg gerne ved – som sognepræst og menneske.

Vi skal snart fejre påske i kirken. Påsken er for mig en stærk og trosstyrkende oplevelse. Jeg ser frem til igen at lytte til alle læsningerne om dengang Jesus blev forrådt, arresteret, tortureret, korsfæstet og begravet. Og så glæder jeg mig til fejre påskemorgen, at Jesus overvandt døden for os og opstod fra de døde!

 

Del dette: