Du er her: 

Modtaget i Danmark med næstekærlighed

Af: Sognepræst Peter Heini Glistrup

Urolighederne i Syrien og Irak har medført at tusindvis af flygtninge er kommet til Danmark det seneste år. Også til vores lokalområde er der kommet mennesker på flugt fra krig og forfølgelser. Der er debat om hvor mange vi kan og skal hjælpe, samt hvor og hvordan. Uanset disse nødvendige overvejelser, så står vi med en vigtig opgave at tage os af dem, som er kommet, så længe de er her.
Blandt flygtningene er der både muslimer og kristne, og nogle af dem er begyndt at gå til gudstjeneste i Folkekirken. Jeg talte for nylig en søndag i Nustrup med en mand fra Syrien. Selvom han ikke forstår dansk, ønsker han at være en del af kirkens fællesskab og at lære den kristne tro bedre at kende. Det skyldes blandt andet, at han har følt sig modtaget i Danmark med næstekærlighed.
For mig blev mødet med manden fra Syrien en påmindelse om alle de mennesker, som op gennem historien er blevet forfulgt eller har været flygtninge på grund af deres tro på Jesus som Guds søn. Bibelen fortæller os at der allerede på Jesu tid under Romerrigets herredømme var trusler og henrettelser. Siden har bl.a. kommunismen forsøgt at udrydde kristentroen, og der er fortsat en del lande, hvor det er meget farligt og svært at være kirke, ikke mindst i den arabiske verden.
Jeg mener, at vi har et særligt ansvar for at hjælpe og støtte forfulgte kristne med forbøn og nødhjælp, husly og beskyttelse. Jesus lærte sine disciple at hjælpe nødstedte mennesker, som kom på deres vej. Det gjaldt endda også dem af anden tro eller nationalitet. Vi er døbt til at tage den samme opgave på os i vores tid. Det kunne f.eks. være ved at engagere sig som frivillig medhjælper ved flygtningecentrene eller på anden måde bringe lys til mennesker som har oplevet og føler sig ramt af mørke kræfter.

Del dette: