Du er her: 

En unik og værdifuld person

Af: Sognepræst Peter Heini Glistrup

Der har i løbet af den varme sommertid været hele 5 begravelser og bisættelser ved Bevtoft kirke og kirkegård. Den ene af dem var tidligere sognepræst Christian Siersbæk. De andres navne kan findes på listen inde i bladet. Begravelser og bisættelser i kirken er vigtige begivenheder. De danner rammen om det som er så svært: at tage afsked. I kirken samles familie og venner til trøst for hinanden. Når vi mister en, vi har kendt og holdt af, er det med sorg i hjertet. I sorgen har de fleste et behov for at tale om den afdøde og om alt det, der er sket. Derfor er det nødvendigt at vi tager os tid til at lytte til hinanden, også når noget bliver fortalt anden gang. Det hjælper! Ved mine samtaler som præst med de pårørende, tager jeg mig altid god tid. Det gør indtryk på mig at høre et menneskeliv fortalt med stor kærlighed. Den personlige historie, jeg får lov til at høre, fylder ofte en del i mine prædikener ved begravelser. Det gør den, fordi jeg fornemmer, at det er et stort ønske hos familien, at talen handler om den, de har elsket og mistet. Det trøster når gode minder tages frem og huskes med taknemlighed midt i savnet. Der er også en anden grund til at jeg taler udførligt om den afdødes livshistorie og person. Jeg ønsker derved at vise, at han eller hun var en unik og værdifuld person for os — og også for Gud! Dermed vil jeg gerne pege jeg hen på Guds kærlighed til os hver især. Guds kærlighed kommer stærkest til udtryk i det, at Jesus Kristus overvandt døden for os og har banet vejen til det evige liv. Derfor lyder altid de ord ved kisten, som også lyder ved døbefonten: ”Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde.” Det er i den tro vi overgiver vores kære i Guds hånd.

Del dette: