Du er her: 

Gode til at trøste og opmuntre

Af: Tidligere sognepræst Erik Sloth
Erik Sloths tale ved mindesamværet efter Siersbæks begravelse

Hjemme i min skrivebordsskuffe fandt jeg forleden dag et brev fra Christian Siersbæk - fra september 1982, da jeg havde fået udnævnelsen til præst for Bevtoft og Tirslund. Brevet er typisk for ham. Han lykønsker os med embedet og udtrykker sin taknemmelighed for de tyve gode år, han og Musse havde haft som præstefolk i Bevtoft og Tirslund, og desuden udtrykker han sit ønske om et godt forhold til deres efterfølgere, som vi altså var så lykkelige at blive. 

Kære Musse, jeg tør godt sige, at blandt de mange velsignelser, jeg har nydt godt af, var det en af de virkelig gode, at vi lærte jer to at kende. Vi ved, at I altid har undt os det bedste, at I har bedt for os og ønsket os alt muligt godt som jeres efterfølgere.

Da vi for første gang trådte over tærskelen til præstegården, havde I ladet et lille broderet stykke blive hængende på væggen umiddelbart inden for døren. Og på det var broderet det ene ord: Velkommen! Tak for jeres venlighed og gæstfrihed og for jeres gode humør. Jeg har altid, synes jeg, forladt jer lidt gladere, end jeg kom – bl.a. fordi jeg syntes, I var så gode til at få noget godt ud af jeres lange otium.  Vi havde altid noget at tale om, om folk i sognene og om jeres og vores eget liv i den gamle præstegård, som vi var og er fælles om at holde af. Og når jeg nu siger, at vi talte om folk i sognene, så tør jeg godt sige, at det  aldrig havde karakter af sladder. For var der noget, der lå Christian Siersbæk fjernt, så var det løsagtig snak om ens nabo og næste – og jo for hans vedkommende – ofte om sognebørn. Jeg tror aldrig, jeg har truffet en præst, der var mere loyal overfor sine gamle sognebørn end han var. Da jeg en dag mødtes med ham et par dage efter vi var flyttet til Bevtoft, sagde han udtrykkeligt, at jeg selv måtte danne mig min opfattelse af folk i sognene. Talte han om nogen fra sognet, var det altid for det gode. Det er ikke for meget sagt om Christian Siersbæk, hvad Kingo skrev om Niels Juel, at han var ”en mand af gammel dyd og dansk oprigtighed, af ja og nej og hvad man godt og ærligt véd”. 

Denne urokkelige loyalitet strakte sig også til kollegerne.  Havde han endelig efter moden overvejelse sagt ja til at tage f.eks. en begravelse, så kunne jeg være sikker på, at han ringede et par gange eller tre – for at spørge, om jeg nu også var helt sikker på, at jeg ikke havde noget imod det.

Han var og han så sig selv som det, vi præster jo også kaldes i ordinationsritualet, en ordets tjener, en betegnelse, som Christian Siersbæk tog meget alvorligt, som det da også fremgik, da han for nogle uger siden i et interview i kirkebladet blev spurgt, hvad han havde lagt mest vægt på som præst. Han svarede uden tøven: ”Prædikenen er vigtig”.

Og det gælder jo i det hele taget  om os, hvad apostelen skriver: ”Således agte man os: som Kristi tjenere og husholdere over Guds hemmeligheder: I øvrigt kræves her af husholdere, at man må findes tro”. Christian Siersbæk var tro, - tro mod sin familie, tro mod sine sogne og først og fremmest var han tro mod det ord, han var sat til at forkynde, ikke i bred almindelighed, men i særdeleshed – her, for folk i Bevtoft og Tirslund sogne.

Kære jer børn af Musse og Christian, det er magtpåliggende for mig i dag ved Christians begravelse at få udtrykt Johannes og min egen taknemmelighed for alt, hvad vi har mødt af godt hos jeres forældre. 

Kære Musse! I var begge to gode, hvad det angår at trøste og opmuntre, og jeg synes, det passer godt på jer, hvad Paulus skriver i brevet til Filipperne i det 2. kapitel vers 3-4: ”Gør intet af egennytte eller lyst til tom ære, men agt i ydmyghed hverandre højere end jer selv, og se ikke hver på sit eget, men også på de andres”. 

Del dette: