Du er her: 

Nyt fra kirkegåden, august 2014

Af: Helle Langhede Olsen

Menighedsrådet, graveren og gravermedhjælperen var rundt på kirkegården en aften i maj, for at og besigtige vores kirkegård.

Mette fortalte om de områder på kirkegården, der er under forandring og om de nye tiltag, hun har i tankerne. Som mange har bemærket er de gamle thuja-hække ved at gå ud på grund af alderdom. Især mod syd-øst er de hårdt medtaget. En del hække er allerede fjernet og flere følger efter.

Samtidig er der en del tomme gravpladser og det åbner mulighed for forandring på kirkegården. Der er ikke længere behov for store familie-gravsteder fordi man flytter mere rundt i dag og traditionerne er ikke de samme som tidligere. På sydsiden af kirkegården vil det være muligt at fjerne nogle af de gamle hække og skabe nogle urne-gravpladser måske omkring et stort smukt træ. Vi overvejer også at skabe skov-gravpladser, som vi har set på andre kirkegårde.

Menighedsrådet er af den opfattelse at kirkegården skal følge med tiden for at opfylde de behov mennesker har i dag.

Del dette: