Du er her: 

Nyt fra menighedsrådet, august 2014

Af: Menighedsrådsformand Niels Møller Jessen

Sommeren har været varm og dejlig og høsten nærmer sig allerede sin afslutning. Når det er tørt skal der vandes på buske og blomster, såfremt de skal holdes smukke og sunde. Der er vandet rigtigt meget på kirkegården i år , for at holde liv i alle de nye hække og blomsterne. Trøsten skal findes i, at ukrudtet også har det tørt. Kontrasterne i vejret har også medført en større produktion af skimmelsvampe indholdet i luften såvel ude som inde. Dette har medført, at vi har haft et mindre angreb af skimmelsvamp i orglet, som har medført en rensning af hele orglet. En rensning af orglet er normalt påkrævet ca. hvert 30. år, så nu håber vi, at vi kan styre alle de faktorer der har indflydelse på vækst af skimmelsvampe de næste mange år. Vi er sat på efterårets konsulent runde , hvor opgaven bliver at overtale eksperterne til at der skal ske et større og lettere luftskifte i kirken, som vi og orgelmanden ser det.

Handicaptoilettet er nu færdigt og der er opsat skilte som forhåbentligt vil være med til at lede folk på rette vej hertil. Der er udbetalt tilskud fra Statens tilgængelighedspulje til projektet, så herved har vi tilført ekstra midler til kirken som ikke kommer fra vores egentlige kirkeskat. Menighedsrådet holder en lille markering heraf i forbindelse med gudstjenesten den 14/9 kl 10.30.

Provas roder og regerer snart i hele byen men det skal jo være skidt før det kan blive godt. Der er store udfordringer med grundvandet, når der skal monteres brønde med indløb i over fem meters dybde ved kanten på det store regnvandsbassin, der ligger på den gamle forpagter grund. Provas har købt det stykke jord af os, som bassinet ligger på. Spændende bliver det at se hvad der sker når de er færdige , om anlægget kan tage de kraftige vandskyld, som vi tilsyneladende skal til at  vende os til i fremtiden.

Del dette: