Du er her: 

Nyt fra menighedsrådet, maj 2014

Af: Menighedsrådsformand Niels Møller Jessen

Der har længe været et fælles ønske om, at få opsat nogle nye lamper ved indkørslen til præstegården såvel som på selve huset. Da det jo er en gammel fredet bygning, har det ikke været helt let, at finde frem til en både smuk og økonomisk forsvarlig løsning. Nu er der så monteret i alt seks lamper, to ved indkørslen og fire på præstegården. Lamperne er fremstillet af et firma fra nærområdet og fremstillet i hånden specielt til vores Præstegård. Vi synes, at vi har ramt et udseende, som forskønner, og et prisniveau, som kan forsvares.

Projektet omkring etableringen af et nyt handicap toilet ved kapellet er nu ved at være afsluttet. Toilettet fremstår stort, lyst og  funktionelt. Det er også udstyret med et opklappeligt puslebord til glæde for vore mindste gæster i kirken.

Det lykkedes ikke at finde en alternativ placering til det regnvandsbassin, som Provas ønsker at etablere på den gamle forpagtergrund. Derfor laves søen lige for enden af den ubebyggede grund bag den gamle Sparekasse og ned langs stien, der fører over åen. I den periode det vil tage at gennemføre kloakeringen i Bevtoft, vil der yderligere blive gravet et hul på grunden til oppumpet grundvand, ligesom der evt. vil henstå entreprenør materiel og skurvogne samme sted.

Del dette: