Du er her: 

Aktuel og lokalt orienteret kirkebøn

Store Bededag 2014 havde sognepræst Peter Heini Glistrup spurgt nogle fra sognet, hvad de syntes var vigtigt at bede for i kirken. De bønner der kom ud af det var mere aktuelle og lokalt orienterede. De blev læst af 4 fra menigheden ved gudstjenesten.

1

Almægtige far, giv at vi som din kirke må være et lys i verden.

Vi beder om enhed og venskab mellem kirkesamfundene i Danmark og også for kirkens fællesskab her i sognet.

Hjælp os til at se hinanden, være opmærksomme på hinanden og giv os mod til at byde hinanden velkommen.

Giv os visdom til at forstå og værdsætte at vi er skabt forskellige og glæde os over forskellighederne.

Hjælp os at lade os inspirere af hinanden og give plads til at udtrykke os forskelligt.

Lad os sammen vokse i erkendelsen af din Søn, Jesus Kristus.

Herre, hør vor bøn.

 

2

Kærlige far, vi beder dig for Bevtoft sogn.

Vi beder for fællesskabet her.

Vi beder dig for alle de børn, som er blevet døbt her i kirken og for konfirmanderne.

Vær med enhver dreng og pige og værn om familierne.

Vi beder for alle de familier i Danmark, som har det svært.

Vi beder også om at der må komme en ny købmand i Bevtoft til glæde og gavn for os alle.

Herre, hør vor bøn.

 

3

Himmelske far vi beder at din Ånd må frembringe kærlighed, som er synlig i handling.

Vi beder for de udsendte og hjemvendte soldater, særligt dem som har traumer, at de må bliver mødt med Guds kærlighed og menneskers omsorg.

Vi beder også for alle, som er syge, send din helbredelse og åbenbar dig for de døende.

Beskærm alt liv, også det spæde og ufødte liv.

Bevar verden mod misbrug af naturen, som du har skabt.

Herre, hør vor bøn.

 

4

Retfærdige far, vi beder om fred mellem alle mennesker i verden.

Vi beder særligt for de forfulgte kristne udover verden.

Vær du deres værn og skjold!

Vi beder for de bortførte kvinder i Nigeria.

Grib ind og lad dem vende hjem til deres familier med livet i behold. Velsign også Danmark, vor dronning Margrethe den Anden, og øvrigheden overalt i vort land.

Herre, hør vor bøn.

 

 

Del dette: