Navneændring

Pr. 1. april 2006 er der kommet en ny navnelov, der kort fortalt er en liberalisering i forhold til det hidtidige. Alle efternavne, der ikke er beskyttet kan benyttes, ligesom der er ret vide muligheder for at jonglere rund med mellemnavne m.v. Her i Sønderjylland foregår navngivning og navneændringer på Rådhuset (personregisteret), så derfor skal alle, der er født i Sønderjylland henvende sig der. De sognebørn, der ikke er født i Sønderjylland kan ved henvendelse til sognepræsten få lavet navneændringer.