Fødsel, dåb og navngivning

Et barn født i Sønderjylland skal senest 2 dage efter fødsel være anmeldt til personregisterføreren i den kommune moderen har bopæl (I Bevtoft er det Haderslev kommune). Er barnet født på sygehuset, fødeklinik el. lign. påhviler anmelderpligten udelukkende den pågældende institutionen. Er barnet født i hjemmet er det forældres pligt inden 2 dage at anmelde fødslen til kommunen.

Er barnets fornavn ikke bestemt på anmeldelsestidspunktet, skal det skriftligt anmeldes til    personregisterføreren i kommunen senest 2 måneder efter fødslen.

 

Dåb i Bevtoft Kirke sker altid under gudstjenesten om søndagen og anmeldes til præsten i så god tid som muligt dog senest 8 dage før dåben skal finde sted. Præsten skal bruge barnets fulde navn og cpr.nr.

Ved en dåb skal der være 2-5 faddere som også er dåbsvidner. Fadderne skal selv være døbt, over 13 år gamle og tilstede ved dåben. Præsten skal bruge deres fulde navn og adresse.

Barnet skal have en fødsels- og navneattest (fås på bopælskommunen) inden det kan døbes.