Besøgsven

Menighedsplejen i Bevtoft sogn tager nu initiativ til en besøgstjeneste. Det gør vi fordi det er en oplagt måde at praktisere den kristne næstekærlighed. Jesus selv brugte meget tid på at mødes og samtale med enkeltpersoner.


Det kan være godt med en besøgsven hvis det er blevet vanskeligt at deltage i fællesskaber, hvis man har mistet og er blevet alene, lige flyttet til, er blevet syg eller hvis man slet og ret ønsker en god kontakt til et medmenneske. En besøgsven kan selvfølgelig ikke erstatte besøg af familie og venner, men kan give mulighed for en gåtur, hjælp til læsning, hyggeligt samvær eller bare en god snak. Besøgsvennen har selvfølgelig tavshedspligt. Det er besøgsvennen og besøgsværten, som aftaler rammerne om besøgene: Hvor ofte besøgene skal være og hvor længe besøgene varer. Det kan være én gang om måneden eller én gang om ugen afhængig af, hvad der passer begge.


Hvis du har lyst til af få en besøgsven, kan du kontakte Sognepræst Peter Heini Glistrup, så vil han arrangere et besøg for at høre mere om dine interesser og behov. Det er vigtigt, at man finder den rette person som besøgsven. Hvem får du så besøg af? En lokal medborger, der har tid og overskud og er interesseret i at besøge dig. En, der måske med tiden bliver en god ven.


Hvis du har tid og lyst til at glæde et andet menneske, kan man melde sig som besøgsven. Så vil vi fortælle om arbejdet og finde en besøgsvært som passer til dig. Besøgstjenesten er en utroligt meningsfyldt måde at bruge sin tid på. Det kræver ikke nogle særlige forudsætninger at være besøgsven, men lyst til at engagere dig i et andet menneskes liv og at være stabil og trofast over for din vært.