Særlige dage

Der er i årets løb en del særlige dage, som fejres i kirken.

Allehelgen

Allehelgensdag er den første søndag i november måned. I år søndag den 6.november. Ved gudstjenesten allehelgensdag kl. 10.30 mindes vi dem, som er døde eller begravet ud fra kirken i året der er gået. Man er velkommen til at kontakte sognepræsten, hvis man vil sikre sig at en bestemt bliver nævnt.

De Ni Læsninger

De Ni Læsninger er en gudstjeneste, hvor der gennem ni bibeltekster fortælles om skabelsen, syndefaldet, Guds udvælgelse og frelse, sådan som den udspilles i den bibelske historie. Traditionen med De Ni Læsninger stammer fra England, hvor den blev holdt første gang i 1918 i Kings College Chapel i Cambridge. I Danmark er det blevet en tradition at holde De Ni Læsninger i ugerne op til jul. I England holdes De Ni læsninger juleaften.

Kyndelmisse

Den 2. februar er datoen for kyndelmisse. Det er midtvejs mellem vintersolhverv og forårsjævndøgn. Kyndelmisse kommer af det latinske "Candelarium Missae" og betyder noget i retning af "lys-gudstjenste". Sådan en fejres hvert år i Bevtoft kirke og mini-konfirmanderne bærer lyset ind i kirken og læser fra Bibelen om Guds lys ved skabelsen, i Jesus Kristus og i os.

Mindegudstjeneste for de faldne i Første Verdenskrig

Bevtoft Kirke har en mindetavle for de danske soldater, som faldt i 1. verdenskrig. Den 11/11-1918 er datoen for krigens afslutning, og der er tradition for at mindes ofrene denne dato. Bevtoft Kirke har ofte afholdt en mindegudstjeneste den 11/11, dog ikke hvert år.