Ældregudstjeneste

Bevtoft kirke holder hvert år en ældre-gudstjeneste i august måned.  

Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på kaffebord i præstegården.

Det er gratis, men af hensyn til forberedelserne bedes man tilmelde sig til sognepræst Peter Heini Glistrup på 74 51 42 22.